4Solutions

ICT Strategie

Zorg zet strategische stappen op ICT gebied

Strategische keuzes in de zorg zijn lange tijd uitgesteld, maar in het kader van krappere budgetten en een efficiënter en effectiever zorgproces zullen de komende periode de nodige stappen gezet worden. 

Data wordt in de zorgwereld nog belangrijker. Technologische ontwikkelingen genereren steeds meer gezondheid-gerelateerde informatie. Deze moet veilig worden opgeslagen en op een snelle, begrijpelijke en consistente wijze kunnen worden ontsloten voor de drager (patiënt) en zorgspecialist. Een dergelijke consumer focused health(care) vraagt uiteraard om een gedegen informatievoorziening. Masterdata management, data-governance en analytics zijn daarbij belangrijke thema’s. 

De financiële druk zal het uiteindelijk winnen van de hang naar kwaliteit. In het kader van bezuinigingen wordt men inmiddels, zowel door de markt als de politiek, gedwongen tot actie: meer zorgfusies zijn onvermijdelijk. Helaas niet vanwege de strategische kansen, maar met oog op de kosten. Ondertussen kan ICT een belangrijke enabler van vooruitgang zijn. Denk aan betere informatieuitwisseling, patiënten-selfservice, zorg op afstand, enzovoorts. Zorginstellingen worden daarnaast meer en meer kennis- en expertisecentra. Kennis en informatie zijn belangrijke assets.

De waarde van een ICT-strateeg in de zorg

Zorginstellingen in Nederland digitaliseren in toenemende mate de werkomgeving om zakelijke processen te optimaliseren, operationele kosten te verlagen en om te komen tot vernieuwing van de patiëntenzorg, en tegelijkertijd de zorg betaalbaar te houden. Toch lopen zorginstellingen zo'n vijf tot tien jaar achter op informatie en technologie gebied, in vergelijking met bijvoorbeeld de financiële sector.

Volgens Nick Postma nemen de eisen aan technologie exponentieel toe, waardoor inlopen op achterstand moeilijk is te realiseren, onder meer door beperkte middelen en kennis. In zijn optiek kan dit probleem worden ondervangen door een CIO of een Programmamanager ICT-strategie aan te stellen,  iemand die eindverantwoordelijk is voor het ontwikkelen van een digitale- en IT-strategie en tevens verantwoordelijk is voor alle informatie en technologie. 

Een ICT-strateeg zou dan ook veranderingen moeten regisseren, in plaats van de huidige situatie te handhaven. De strateeg zou daarmee ook verantwoordelijk moeten zijn voor de verander portefeuille van de organisatie, waaronder ook het elektronisch cliënten- of patiëntendossier en het elektronisch verpleegkundig dossier, waarbij de technologische component nog altijd heel belangrijk blijft.