4Solutions

Projectmanagement

7 tips voor goed projectmanagement


Maak de verantwoordelijkheden duidelijk: Stel vast wie verantwoordelijk is voor welke resultaten en dat hij of zij echt beseft die verantwoordelijkheid te hebben.

Specificeer de doelstellingen: Vermijd vaagheid. Wat met het project beoogd wordt en welke verbeteringen het bedrijf ermee wil bereiken binnen welke tijd, moet ondubbelzinnig vaststaan bij de projectmanager.

Vraag om een '90 dagen-plan': Natuurlijk kan niet elk project binnen 90 dagen zijn afgerond. De uitdrukking is figuurlijk bedoeld –je kunt het net zo goed hebben over een ’30 dagenplan’ of een ’20 dagenplan’. Als je projectmanagers maar beseffen dat ze moeten leveren, dat het project opgestart moet worden en dat er dingen van hen worden verwacht, bijvoorbeeld een impact-analyse, een eerste opzet voor een voorgenomen leveranciersselectie of ideeën om iets te gaan aanpakken.

Beoordeel het '90 dagen-plan': Roep de projectmanagers bijeen om met elkaar alle 90 dagenplannen van alle projecten te evalueren. Gebruik deze bijeenkomsten om het eens te worden over doelstellingen en de fasering, kritieke punten te identificeren en beslissingen te nemen. De bedoeling is dat de projecteigenaren zicht houden op en toewerken naar de lange termijn doelstellingen.

Organiseer maandelijke voortgangsbijeenkomsten: Het is van groot belang de vooruitgang van het project te blijven volgen. Het achterliggende idee van deze vergaderingen is dat ze betrokkenen laten zien dat de organisatie resultaatgerichtheid voorop plaatst. Ook dragen ze bij aan verdieping van het verantwoordelijkheidsgevoel.

Vraag om lange termijn plannen: Vraag aan de projectmanager ideeën om het projectmanagement te versnellen. Gaat het om een kostbaar project waar veel geld voor nodig is, vraag dan ook om financiële onderbouwingen voor bepaalde beslissingen. De bedoeling is hem of haar – ook financieel – te laten anticiperen op gebeurtenissen.

Hou voortdurend de vinger aan de pols: Discipline is de sleutel. Een strikte focus op het volgende 90 dagenplan houdt iedereen bij de les waardoor de organisatie snel kan reageren op lastige of onverwachte situaties. De focus op kortetermijnresultaten moet steeds verknoopt zijn met aandacht voor de lange termijn, het eindresultaat

Projecten uitgevoerd bij:

Afeer, Winschoten

Dijklander Ziekenhuis, Hoorn

Stichting Surplus, Breda

Noordwest Ziekenhuis, Alkmaar

SKSG, Groningen

Noorderzorg, Uithuizen

Woonzorggroep Samen, Schagen

Hanzehogeschool, Groningen

Interaktcontour, Nunspeet

Sincerus, Zwolle

Stichting Abrona, Huis ter Heide

Bartiméus - specialist voor slechtzienden en blinden, Zeist

Stichting Interzorg, Assen

Stichting Oosterlengte, Winschoten

Isala Klinieken, Zwolle

GGZ Drenthe, Assen

Fokus Wonen, Groningen

SalesPartner, Lemmer

Imenzo, Leeuwarden

Ziekenhuis Bethesda, Hoogeveen

MCL - Medisch Centrum Leeuwarden, Leeuwarden

LogisP, Zwolle

Gemeente De Marne, Leens

Flusso, Leusden

Stichting De Noorderbrug, Groningen

VU Medisch Centrum, Amsterdam

UMC St. Radboud, Nijmegen

Gelre Ziekenhuizen, Apeldoorn

Martini Ziekenhuis, Groningen